• June 19, 2024

วนลูป! เด็กช่างตีกัน 10 ปี กับการเชื่อมสัมพันธ์ แต่แก้ปัญหาไม่ได้จริง

จากปัญหาเด็กช่างตีกัน ซึ่งมีต้อนเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่าง อุเทนถวาย กับ ช่างกลปทุมวัน ซึ่งถือได้ว่ามีความขัดแย้งกันมานับสิบปีแล้ว แม้ที่ผ่านมาจะพยายามแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ได้ ล่าสุด นัดใหม่อีกรอบ โดยรอบนี้ ศูนย์ความปลอดภัย การอาชีวศึกษา จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ขณะที…

Read More