• May 18, 2024

ของขวัญใหญ่รับปีใหม่! เปิดทำ ‘พาสปอร์ต’ ด่วนภายในวันเดียว ฟรีค่าธรรมเนียม 3 พัน!

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบของขวัญรับปีใหม่ให้ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)
“ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่คำพู…

Read More