• May 18, 2024

หยุดยาว 4 วัน ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้าทะลุ 3.1 ล้านคน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า คาดว่าวันที่ 17 ก.ค.65 ประชาชนจะเดินทางเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพฯ มากที่สุด สำหรับเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่สี่ของช่วงวันหยุดต่อ ประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวม 715,688 คน ลดลงจากวันที่ 15 ก.ค. 65 จำนวน 193,520 คน หรือลดลง 21.28% แบ่งเป็น รถไฟ 59,…

Read More