• May 18, 2024

Lý do nào khiến Sacombank 9 năm liền không chia cổ tức-

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo tài liệu, kế hoạch chia cổ tức không được đề cập. Lần gần nhất Sacombank chia cổ tức là năm 2015, với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu. Giai đoạn này, Chủ tịch HĐQT Sacombank là ông Kiều Hữu Dũng.

Cụ thể, Sacombank công bố tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi trừ đi thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm ngoái là 5.717 tỷ đồng. Lợi nhuận giữ lại các năm trước ghi nhận 12.671 tỷ đồng. Như vậy, tổng lợi nhuận giữ lại lũy kế của ngân hàng đang ở mức 18.387 tỷ đồng.

Tuy nhiên giống như các năm trước đó, Sacombank tiếp tục không có kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông. Tính đến cuối năm 2023, vốn điều lệ của ngân hàng này đạt 18.852 tỷ đồng.

Trước đó, tại họp đại hội cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh cho biết do Sacombank đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hiện đã cơ bản xử lý nợ xấu, còn khoản duy nhất của ông Trầm Bê. Ngân hàng đã trình Ngân hàng Nhà nước cho phép bán đấu giá, khi bán xong khoản này mới khôi phục lại vốn.

Theo ông Minh, ngân hàng sẽ chia cổ tức sau khi hoàn tất việc xử lý cổ phiếuFrom: web game casino. Tới nay, Sacombank vẫn chưa công bố việc đấu giá cổ phiếu của ông Trầm BêFrom: web game casino. Ông Minh nói bản thân cũng là cổ đông Sacombank, cũng muốn được chia. Ông trấn an cổ đông: “Ngân hàng được chia là chia hết luôn, chia 100%, không giữ lại”.

Tại phiên họp đại hội cổ đông năm tài chính 2021, lãnh đạo ngân hàng cho biết chậm nhất đầu năm 2023 sẽ hoàn tất xử lý toàn bộ các vấn đề tồn đọng thuộc Đề án tái cơ cấu Ngân hàng sau sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (Southernbank), qua đó chính thức hoàn thành trước hạn đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Sacombank cho biết ngân hàng đang trong chặng cuối của lộ trình tái cơ cấu, ngân hàng có thể hoàn thành trước hạn thay vì đến hết năm 2025. Ông Dương Công Minh cho biết 2023 sẽ là năm cuối trong quá trình tái cơ cấu.