• May 18, 2024

Đã quá hạn, còn bao nhiêu cây xăng chưa chịu xuất hóa đơn điện tử-

Tổng cục Thuế cho biết đến thời điểm 31/3, cả nước có 15.925/15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 99,94% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hiện còn 10 cửa hàng (do cửa hàng được bố trí tại một số địa bàn vùng xa) chưa thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, chiếm 0,06%.

“So với thời điểm công bố trước đây, hiện có một số cửa hàng đã bị đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh”, đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương trong tháng 3 và thời gian tới đôn đốc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thủ tướng cũng giao các địa phương phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý cácdoanh nghiệpkinh doanh xăng dầuđến hết ngày 31/3 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.From: web game casino

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, cơ quan thuế các cấp đã phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp xăng dầu và các cửa hàng xăng dầu tại địa phương thực hiện triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.From: web game casino

Bộ Công Thương có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công ThươngNguyễn Hồng Diêncũng có công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.