• April 22, 2024

เงินสงเคราะห์ "คนชรา" เช็กที่นี้เกิดปีไหนได้เท่าไหร่ เงินเข้าตอนไหน

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฉบับเต็ม! ปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยกเลิกถ้วนหน้า ?

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566 ดังนี้

เช็กวันเดือนปีเกิด เดือนที่ได้รับสิทธิและจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ

  • เกิด ก่อน 1 เม.ย 2506 ได้รับเงินช่วง เม.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. – ก.ย. 2566 จำนวน 600 บาท
  • เกิด ระหว่าง 1 – 30 เม.ย. 2506ได้รับเงินช่วง พ.ค. – ก.ย 2566 จำนวน 500 บาท
  • เกิด ระหว่าง 1 – 31 พ.ค. 2506ได้รับเงินช่วง มิ.ย. – ก.ย. 2566 จำนวน 400 บาท
  • เกิด ระหว่าง 1 – 30 มิ.ย 2506 ได้รับเงินช่วง ก.ค. – ก.ย. 2566 จำนวน 300 บาท
  • เกิด ระหว่าง 1 – 31 ก.ค. 2506ได้รับเงินช่วง ส.ค. – ก.ย. 2566 จำนวน 200 บาท
  • เกิด ระหว่าง 1 – 31 ส.ค. 2506 ได้รับเงินช่วง ก.ย. 2566 จำนวน 100 บาท

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด ดังตารางด้านล่าง

ประกาศฉบับที่ 16 รับมือ “ฝนตกหนัก” จนถึง 6 ก.ย.

ลิงก์ดูสดวอลเลย์บอลหญิง ! ไทย พบ เวียดนาม ชิงแชมป์เอเชีย AVC 2023 วันที่ 4 ก.ย. 66

บีวายดี ประกาศเลิกติดชื่อแบรนด์ Build Your Dreams ที่ฝากระโปรงท้าย

ยืนยันตัวตน(e-KYC) อย่างไร

ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)

สามารถแจ้งความประสงค์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566”