• May 18, 2024

สดุดีสาวไทย! ย้อนรอยทัพ 4×100ม. หญิงคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์

ย้อนประวัติศาสตร์ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิงไทย ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ หลังจากล่าสุด ทัพลมกรดสาวไทยสร้างผลงานสุดยอด คว้าเหรียญเงินจากศึก “หางโจวเกมส์” มาครองชนิดประทับใจแฟนกีฬาทั้งประเทศ

ปี 2521 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 8 กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย อุษณีย์ เล่าปิ่นการ, ผุสดี แสงวิจิตร, วัลภา พินิจ และ บุษปราณี รัตนพล คว้าเหรียญทองมาครอง ด้วยเวลา 46.20 วินาที เหรียญเงินเป็นของ ญี่ปุ่น และเหรียญทองแดงเป็นของ ฟิลิปปินส์

ปี 2525 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย วัลภา ตั้งจิตนุสรณ์, จรีย์ พัฒราช, สุมาลี ภูทรัพย์ และ ผุสดี แสงวิจิตร คว้าเหรียญเงิน สถิติ 45.97 วินาที เหรียญทองเป็นของ ญี่ปุ่น เหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้

ปี 2529 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย จรีย์ พัฒราช, เรวดี ศรีท้าว, รัตน์ใจ ศรีเพชร และ วัลภา ตั้งจิตนุสรณ์ คว้าเหรียญเงิน สถิติ 45.14 วินาที เหรียญทองเป็นของจีน เหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้

ปี 2533 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย เนตรนภา ชมหมวก, เรวดี ศรีท้าว, รัตน์ใจ ศรีเพชร และ พรพิมพ์ ศรีสุราษฎร์ คว้าเหรียญทองแดง สถิติ 45.24 วินาที เหรียญทอง จีน เหรียญเงิน อินเดีย

ปี 2537 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่นครฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย นภารัตน์ เสือจงพรู, ดอกจันทร์ ดอกดวง, เนตรนภา ชมหมวก และ ขวัญฟ้า อินเจริญ คว้าเหรียญเงิน สถิติ 44.46 วินาที เหรียญทอง จีน เหรียญทองแดง ญี่ปุ่นคำพูดจาก ล่นสล็อต pg

ปี 2541 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย สาวิตรี ศรีเชื้อ, สุภาวดี ขาวเผือก, เรวดี ศรีท้าว, ณัฐพร วงศ์ทิพรัตน์ คว้าเหรียญทองแดง สถิติ 45.25 วินาที โดยที่ 1 จีน ที่ 2 อุซเบกิสถาน

ปี 2545 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 14 ที่เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย จุฑามาศ ถาวรเจริญ, สุภาวดี ขาวเผือก อรนุช กล่อมดี, ทรีเซีย โรเบิร์ต คว้าเหรียญเงิน สถิติ 44.25 วินาที โดย ที่ 1 จีน และที่ 3 อุซเบกิสถาน

ปี 2553 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง ประกอบด้วย ภัสสร จักษุนิลกร, ณีรนุช กล่อมดี, ลภัสภร ถาวรเจริญ, นงนุช แสนราช คว้าเหรียญทอง สถิติ 44.09 วินาที โดยที่ 2 จีน ที่ 3 ญี่ปุ่น

ปี 2566 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ประกอบด้วย สุภาวรรณ ธิปัตย์, ศุภานิช พูลเกิด, อรอุมา เชษฐา, สุกานดา เพ็ชรรักษา คว้าเหรียญเงิน สถิติ 44.32 วินาที