• May 18, 2024

ของขวัญใหญ่รับปีใหม่! เปิดทำ ‘พาสปอร์ต’ ด่วนภายในวันเดียว ฟรีค่าธรรมเนียม 3 พัน!

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบของขวัญรับปีใหม่ให้ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)
“ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
-สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
-ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเองเท่านั้น

2.บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. (Bangkok Mobile Service)
“ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
-บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
-บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

3.บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียว (จำนวน 100 คิว/วัน) “ตั้งแต่วันที่ 3-13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และยกเว้นวันหยุดราชการ)”
-ต้องรับบริการ “ก่อนเวลา 11.30 น.” เท่านั้น‼️ ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (walk in)
-รับเล่มหนังสือเดินทาง “เวลา 14.30-16.30 น.” ณ กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ ที่เดียวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
ค่าธรรมเนียมดังนี้……
-หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
-หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)
การทำหนังสือเดินทางรับเล่มภายในวันเดียว (เล่มด่วนพิเศษ) ยังต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บ. หรือ 1,500 บ. ตามข้างต้นนะคะ

4.บริการทำหนังสือเดินทางวันเสาร์และวันอาทิตย์
“ตลอดปี 2566 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดยาว)” ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

5.บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร)
ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี 2566 (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ